Archív elektronické desky

Vyvěšeno Nadpis Vydavatel
02.04.2014 - 30.04.2014 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 2562013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
02.04.2014 - 20.05.2014 Oznámení projednávání Změny č.2 ÚPO Přistoupim Obecní úřad Přistoupim
02.04.2014 - 17.04.2014 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kšely - 16.04.2014 Obec Kšely
02.04.2014 - 18.04.2014 Rozbor vody 04.03.2014 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
02.04.2014 - 02.05.2014 Rozhodnutí zadavatele - vodovodní řády 1a a část řádu 2a Obec Kšely
26.03.2014 - 10.04.2014 Nařízení Státní verinární správy - Varroáza včel Ústřední veterinární správa
04.03.2014 - 21.03.2014 Nařízení Státní verinární správy Ústřední veterinární správa
26.02.2014 - 27.03.2014 Nabídka realizace projektu - chodníky v obci Kšely Obec Kšely
26.02.2014 - 26.03.2014 Výběrové řízení - Kšely - vodovodní řády 1a a část řádu 2a Obec Kšely
13.02.2014 - 31.03.2014 Nabídka projektu - zpevněná plocha, opěrná zeď Obec Kšely

Stránky