Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí ( neznámý vlastník)

Vyvěšeno: 
01.09.2022 - 16.09.2022
Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Přiložené soubory: