Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou

Vyvěšeno: 
13.04.2023 - 28.04.2023
Vydavatel: 
Obecní úřad Kšely
Přiložené soubory: