Město Český Brod - Výběrové řízení na obsazení pozice referenta odboru sociálních věcí a školství MěÚ Český Brod pro agendu výkon veřejného opatrovnictví.

Bližší informace naleznete v příloze.

Přiložené soubory: