Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků v k.ú. Kšely

Vyvěšeno: 
02.03.2023 - 01.01.2024
Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových