DĚTSKÝ DEN

SDH Kšely s podporou TJ Podlipan Kšely a Stáj NaPoli pořádají za přispění Obecního úřadu Kšely

dne 3. 6. 2023 od 10 hod. na návsi DĚTSKÝ DEN.

Bližší informace naleznete v příloze.

Přiložené soubory: