Zastupitelé

starosta: Ing. Zdeněk Špitálský
místostarosta: Ing. Ludmila Šplíchalová
 
předseda Finančního výboru: Víězslav Hampl 
předseda Kontrolního výboru: Vlasta Psutková

ostatní členové: Vlasta Pazdercová, Miroslav Holas, Bc. Jan Trumpich

 

Všichni členové zastupitelstva včetně starosty a místostarosty jsou neuvolnění.