Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků

Vyvěšeno: 
30.11.2021 - 15.12.2021
Vydavatel: 
Obec Kšely