Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí

Vyvěšeno: 
03.05.2023 - 18.05.2023
Vydavatel: 
Obecní úřad Kšely
Přiložené soubory: