Informace o konání akce Pálení Čarodějnic

Vážení Spoluobčané

Všem na vědomost se dává, že SDH Kšely pořádá tradiční slet čarodějů a čarodějek.

A to dne 30.4. 2024 od 18:00 v místě konání jako v roce minulém. Tedy na návsi u klubovny SDH 

Všichni jste srdečně zváni.

Přiložené soubory: