Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Vitice

Vyvěšeno: 
07.08.2023 - 22.08.2023
Vydavatel: 
MěÚ Český Brod