Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Vyvěšeno: 
21.04.2022 - 30.05.2022
Vydavatel: 
Obec Kšely
Přiložené soubory: