Výroční zpráva za rok 2017 dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 
11.01.2018 - 26.01.2018
Vydavatel: 
Obec Kšely
Přiložené soubory: