Výroční zpráva za rok 2019 dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 
09.01.2020 - 24.01.2020
Vydavatel: 
Obec Kšely
Přiložené soubory: