Archív elektronické desky

Vyvěšeno Nadpis Vydavatel
26.09.2012 - 07.10.2012 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kšely - 06.10.2012 Obec Kšely
24.09.2012 - 10.10.2012 Oznámení o projdnání ÚP Chrášťany změna č.5 Obec Chrášťany
20.08.2012 - 02.10.2012 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Praha
05.08.2012 - 21.08.2012 Posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstvo životního prstředí
25.07.2012 - 25.08.2012 Rozbor vody 10.07.2012 Zdravotní ústav se síd|em v Ústí nad Labem
19.07.2012 - 08.08.2012 Obecně závazná vyhláška č. 02/2012 Obec Kšely
18.07.2012 - 08.08.2012 Oznámení o zahájení řízení - splašková kanalizace v obci Kšely Městský úřad Český Brod
18.07.2012 - 08.08.2012 Oznámení záhájení územního řízení - prodloužení vodovodu Kšely 2a-1 a řád 2a-2 Městský úřad Český Brod
18.07.2012 - 06.08.2012 USNESENÍ 13.07.2012 Obec Kšely
05.07.2012 - 22.07.2012 Veřejnoprávní smlouva Obec Kšely

Stránky