Archív elektronické desky

Vyvěšeno Nadpis Vydavatel
21.03.2013 - 22.04.2013 Rozbor vody 12.03.2013 Zdravotní ústav se síd|em v Ústí nad Labem
20.03.2013 - 04.04.2013 USNESENÍ 08.03.2013 Obec Kšely
20.03.2013 - 04.04.2013 Územní rozhodnutí o umístění stavby splašková kanalizace v obci Kšely Městský úřad Český Brod
21.02.2013 - 09.03.2013 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kšely - 08.03.2013 Obec Kšely
21.02.2013 - 09.03.2013 Inventarizační zpráva OBCE KŠELY k 31.12.2012 Obec Kšely
21.02.2013 - 09.03.2013 Závěrečný účet Obce Kšely za rok 2012 Obec Kšely
21.02.2013 - 10.03.2013 Rozpočet obce 2013 - přijmy - 1.úprava Obec Kšely
21.02.2013 - 10.03.2013 Rozpočet obce 2013 - výdaje - 1.úprava Obec Kšely
20.02.2013 - 09.03.2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Obec Kšely
20.02.2013 - 09.03.2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kšely rok 2012 Krajský úřad Středočeského kraje

Stránky