Archív elektronické desky

Vyvěšeno Nadpis Vydavatel
09.05.2022 - 01.02.2023 II. Rozpočtové opatření na rok 2022 Obec Kšely
02.05.2022 - 05.06.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DORUČENÍ NÁVRHU 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE A OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Krajský úřad Středočeského kraje
29.04.2022 - 30.07.2022 Záměr na odprodej pozemku Obec Kšely
29.04.2022 - 14.05.2022 USNESENÍ 27.04.2022 Obec Kšely
28.04.2022 - 08.08.2022 Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026 Obecní úřad Kšely
28.04.2022 - 13.05.2023 Závěrečný účet obce Kšely za rok 2021 Obec Kšely
26.04.2022 - 11.05.2022 Rozbor vody 04.04.2022 Vodohospodářská laboratoř Říčany, s.r.o.
25.04.2022 - 27.05.2022 Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022 Finanční úřad pro Středočeský kraj
21.04.2022 - 30.05.2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce Obec Kšely
14.04.2022 - 28.04.2022 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kšely - 27.04.2022 Obec Kšely

Stránky